Zespół Szkół  w Jodłowej

Otwarcie Pracowni Kompetencji Cyfrowych

10.01.2023r. miało miejsce uroczyste otwarcie mobilnej pracowni komputerowej. Pracownia to nagroda wygrana w konkursie zorganizowanym przez NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa), którego tematem był temat: Cyberzagrożenia.

Uroczyste otwarcie rozpoczęło się o godzinie 12:00 przy udziale licznych gości (dyrektorzy szkół powiatu dębickiego). Wstęgę wspólnie przecięli Dyrektor szkoły Teresa Połoska, Wicestarosta powiatu dębickiego Adam Pieniążek oraz Dyrektor wydziału edukacji Anna Wilczyńska. Po krótkiej prezentacji wszyscy udali się do auli szkolnej, gdzie odbyło się krótkie przedstawienie noworoczne uczniów LO, po czym dyrektorzy szkół powiatu dębickiego uczestniczyli w naradzie dotyczącej naboru na przyszły rok szkolny.

W konkurs była zaangażowana cała społeczność szkolna, wszyscy uczniowie odbyli kurs Bezpieczni w sieci „Cyberzagrożenia. Nie wpadnij w sieć przestępcy”. Spośród uczniów były wyznaczone zespoły, które miały przedstawić pomysł oraz wstępny projekt pracy konkursowej. Spośród grup szkolnych został wybrany najlepszy zespół z najciekawszym pomysłem.

Nauczyciel informatyki mgr Łukasz Wojciechowski z zespołem uczniów: Milena Górka, Aleksandra Kos, Marta Wojnarska z klasy II LO oraz Konrad Wiatr z  klasy III LO wykonali zwycięską pracę graficzną oraz tekst wraz z przykładowym postem, dotyczącym rodzajów cyberzagrożeń, z którymi można zetknąć się w sieci oraz sposobów ochrony przed cyberatakami.

Pracownia składa się z 16 laptopów wraz z mobilną szafą, zapewniającą możliwość przechowywania oraz zasilania przedmiotowych laptopów oraz interaktywny monitor wraz z mobilnym stojakiem, umożliwiający prezentowanie wyników pracy. Wszystkie urządzenia mają dostęp do szybkiego Internetu. Pracownia pozwoli na używanie nowoczesnych metod edukacyjnych w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród uczniów. Otwarcie mobilnej pracowni komputerowej stanowi kamień milowy w dostosowywaniu procesu nauczania do współczesnych standardów.

Skip to content