Zespół Szkół  w Jodłowej

O SZKOLE

     Od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. organem prowadzącym szkołę była Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Od 01.09.2018 r. szkołę prowadzi Starostwo Powiatowe w Dębicy.

     Szkoła w swoich działaniach stawia na rozwój i nowoczesność. Pierwszą ważną inwestycją była audiowizualna pracownia języków obcych z tablicą multimedialną. Sukcesywnie prowadzony jest remont sal i pomieszczeń szkolnych. Generalny remont budynku przeprowadzony został w okresie wakacyjnym w 2017 r. obejmował pełną termomodernizację  budynku.  Wszystkie  te  działania  mają  na  celu  podniesienie  poziomu i jakości kształcenia.

     Młodzież uczęszczająca do naszej szkoły może liczyć na wysoki poziom kształcenia w dobrej, przyjaznej atmosferze i przy indywidualnym podejściu do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Nauka odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków dydaktycznych. Obok nowoczesnej pracowni językowej mamy do dyspozycji otwartą z początkiem 2018 r. nową pracownię multimedialną, To procentuje.

    Matura w 2018 r. zakończyła się sukcesem absolwentów i nauczycieli naszej szkoły. Młodzież uzyskała wysokie wyniki, które pozwoliły wielu na podjęcie studiów na wybranych uczelniach. Nasi uczniowie odnoszą również sukcesy w konkursach międzyszkolnych, naukowych i sportowych. Warto wspomnieć, że w roku obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę uczniowie III klasy LO – Mariusz Kapłon i Adam Dzierwa wzięli udział w Powiatowym Konkursie Retorycznym pod hasłem „Niepodległość jest z nas”, w którym Mariusz Kapłon został wyróżniony za wygłoszoną mowę. Uczestnicy konkursu oraz zeszłoroczna stypendystka prezesa rady ministrów, Joanna Kociołek, w nagrodę wyjechali na wycieczkę do Warszawy, gdzie mieli okazję zwiedzić gmach Sejmu. Uczniowie III klasy LO przygotowują się do udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie języka polskiego.

     Nasza szkoła została zgłoszona do Debaty Oksfordzkiej. Młodzież ma również okazję zdobywać laury w szkolnych konkursach przedmiotowych, które są przepustką do następnych etapów zmagań. Wszystkie te działania z pewnością przyczynią się do osiągania sukcesów w dorosłym życiu. Z pewnością zaowocuje również aktywność młodzieży w działaniach na rzecz środowiska lokalnego. Uczniowie biorą udział w konkursach organizowanych przez miejscowe ośrodki kultury i organizacje życia społecznego. Aktywnie angażują się w uświetnianie uroczystości lokalnych, czego przykładem może być montaż słowno-muzyczny przygotowany z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, a zaprezentowany podczas uroczystości parafialnych w Jodłowej. Młodzież chętnie włącza się w akcje społeczne czy charytatywne, zarówno lokalne, jak i te o szerszej skali.

    Nagrodą za postawę uczniowską, pracowitość i zaangażowanie, są różne wyjazdy i imprezy o charakterze edukacyjnym, ale też rozrywkowym. Systematycznie wyjeżdżamy do teatru, kina, gościmy w murach naszej szkoły różne grupy teatralne z przedstawieniami. Wyjeżdżamy na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, gdzie jest czas i miejsce na edukację, zabawę i integrację.

   Szkoła realizuje misję, którą jest wychowanie młodego człowieka i wprowadzenie go w dorosłe życie, dzięki pracy dyrekcji, nauczycieli, pracowników, zaangażowaniu środowiska lokalnego, a także rodziców, którzy powierzyli swoje dzieci właśnie tej, a nie innej placówce.

Skip to content