Zespół Szkół  w Jodłowej

O SZKOLE

Uczniowie naszej szkoły kształcą się w następujących typach szkół: liceum ogólnokształcące i zasadnicza szkoła zawodowa.

Od 01.09.2016 r. nowym organem prowadzącym szkołę jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie.

Szkoła w swoich działaniach stawia na rozwój i nowoczesność. Pierwszą ważną inwestycją jest nowo otwarta pracownia języków obcych z tablicą multimedialną. W planach nowa pracownia informatyczna oraz zakup kolejnej tablicy multimedialnej. Prowadzony jest remont sal i pomieszczeń szkolnych. Generalny remont budynku przeprowadzony zostanie w okresie wakacyjnym. Wszystkie te działania mają na celu podniesienie poziomu i jakości kształcenia.