Zespół Szkół  w Jodłowej

NAUCZYCIELE

 

mgr Małgorzata Wierzgacz

matematyka

 

mgr Jacek Chodań

historia, wiedza o społeczeństwie

 

mgr Stanisława Dudek

geografia, przyroda

 

mgr Magda Lachowicz

język niemiecki

 

mgr Magdalena Rogulska

fizyka, chemia, biologia

 

mgr Marzena Potyrała

pedagog

 

mgr Katarzyna Proszowska-Krzykalak

wiedza o kulturze, bibliotekarz, język polski

 

mgr Andrzej Szot

edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Robert Warzecha

wychowanie fizyczne

 

mgr Margareta Stelmach

podstawy przedsiębiorczości

 

mgr Małgorzata Augustyn

wiedza o społeczeństwie

 

mgr Łukasz Wojciechowski

kierownik szkolenia praktycznego, informatyka

 

mgr Elżbieta Wójcik

język angielski

 

mgr Elżbieta Wójcik

język polski

 

Ks. Grzegorz Kozioł

religia