Zespół Szkół  w Jodłowej

NAUCZYCIELE

mgr Teresa Połoska

dyrektor szkoły, pedagog

mgr Małgorzata Wierzgacz

matematyka

mgr Elżbieta Wójcik

język angielski

mgr Elżbieta Wójcik

język polski

mgr Anna Drąg

wiedza o społeczeństwie, historia, historia i teraźniejszość

mgr Stanisława Dudek

geografia

mgr Magda Lachowicz

język niemiecki, bibliotekarz

mgr Katarzyna Zięba

biologia

mgr Magdalena Rogulska

chemia, fizyka

mgr Małgorzata Fabiś

pedagog specjalny

mgr Barbara Golec

bibliotekarz, podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie

mgr Robert Warzecha

wychowanie fizyczne

mgr Łukasz Wojciechowski

pedagog, informatyka

mgr Lena Goleń

muzyka

mgr Aneta Janaś

wychowanie do życia w rodzinie

Ks. Jan Maciuszek

religia

Skip to content