Zespół Szkół  w Jodłowej

DNI WOLNE OD NAUKI

Harmonogram dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020

14.10.2019r – Dzień Edukacji Narodowej
31.10.2019r – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
8-10.06.2020r. – Egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki,
języka angielskiego
12.06.2020r. – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych