Zespół Szkół  w Jodłowej

AKTYWNA TABLICA

REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 

 

1.       Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora do działań w zakresie stosowania TIK w szkole oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

 

2.       Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkolnym w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych tygodniowo od dnia 17 listopada 2021 roku.  Wykaz dni oraz tematów lekcji w załączeniu.

 

3.       Powołanie grupy nauczycieli która uczestniczy w konferencjach oraz szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

Wykaz szkoleń:

·         17.11.2021r. –  Obsługa z obsługi zakupionej tablicy monitora interaktywnego wraz z urządzeniami dodatkowymi. Podniesienie kwalifikacji w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystanie monitora interaktywnego w codziennej pracy dydaktycznej.

·         12.01.2022r. – Szkolenie dla nauczycieli  „TIK w pracy nauczyciela”  PCEN.

·         31.01.2022r. – Szkolenie dla nauczycieli „NIEZBĘDNIK ZDALNEGO NAUCZANIA”.

·         10.02.2022r. Szkolenie dla nauczycieli „Nearpod od A do Z”.

·         17.02.2022r. Szkolenie dla nauczycieli „Gry terenowe z Canvą i Nearpodem”.

·    22.02.2022r. Szkolenie dla nauczycieli „Twórcze i kreatywne zadania domowe z Nearpodem”.

 

4.       Uczestniczenie w międzyszkolnych spotkaniach organizowanych w ramach

międzyszkolnych  sieci współpracy nauczycieli.

I spotkanie – 21.01.2022r.

II spotkanie –  12.04.2022r.

III spotkanie –

 

5.       W ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli zorganizowanie co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu. Planowany termin realizacji 10.05.2022r. o godzinie 11:40 oraz 16.05.2022r. o godzinie 9:40.

Lekcje otwarte zrealizowano:

  • 10.05.2022 (godz 11:40-12:25) odbyła się lekcja otwarta z wiedzy o społeczeństwie o temacie  „Prezydent RP”.
  • 16.05.2022 (godz 9:40-10:25) odbyła się lekcja otwarta z języka niemieckiego  o temacie „Wie lauft dein Tag ab? – przebieg dnia”.

6.       Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami. Scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK. Konspekty lekcji do pobrania:

 

Skip to content