Zespół Szkół  w Jodłowej

RYS HISTORYCZNY

     Początki działalności szkoły średniej na terenie Jodłowej sięgają czasów okupacji. Zrodziła się ona na bazie konspiracyjnego nauczania prowadzonego w Jodłowej i Lubczy     w latach 1939-1945. Właściwe komplety utworzono w maju 1940 roku. Nad gminą Jodłowa roztoczyła opiekę w zakresie tajnej oświaty Powiatowa Komisja Oświaty i Kultury w Jaśle   w 1942 r. i odtąd tajne nauczanie na terenie Jodłowej zostało uznane za zorganizowane.       W tych czasach uzyskanie dyplomu było bardzo trudne z powodu dużej odległości do miast Jasła, Tarnowa czy Dębicy oraz braku komunikacji z powodu zaminowanych dróg i mostów.  Postanowiono wówczas starać się o zezwolenie na otwarcie gimnazjum na miejscu. Dzięki działaniom Czesława Wojewody, Starosta Jasielski, a następnie Naczelnik Szkolnictwa Średniego wyrazili zgodę na utworzenie gimnazjum w Lubczy. Oficjalnie Gimnazjum im. Ks. Józefa Lenartowicza w Lubczy zostało otwarte 5 lutego 1945 r. Od 1 września 1945 roku       z powodu braku lokalu szkołę przeniesiono do Jodłowej jako Samorządowe Gimnazjum         i Liceum, które podlegało Kuratorium Okręgu Szkolnego Rzeszowskiego. Zaczęto czynić starania o upaństwowienie szkoły.

     Dzięki dużemu zaangażowaniu Pana Czesława Wojewody, od dnia 1 lutego 1947 roku      w Jodłowej zaczęło funkcjonować Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące typu humanistycznego im. Bartosza Głowackiego. Kolejno funkcje dyrektora tej szkoły pełnili: Czesław Wojewoda do 1950 r., Antoni Wójcik do 1956r., Jan Gil (były więzień obozów koncentracyjnych) od 1956-1961, Jarosław Dryla od 1961 – 1976, Michał Stój od 1976-1981, Andrzej Nowak od 1981- 1992, Anna Jońca od 1992 – 1995, Krystyna Salach od 1995 – 2005, Ewa Grzyb od 2005 – 2016. Początkowo szkoła mieściła się w budynku wzniesionym dla Spółdzielni tzw. Składnicy, który został przejęty po wyzwoleniu przez GS „Samopomoc chłopska.” Mury budynku poszerzono przywiezionym z Koźla (woj. opolskie) barakiem powehrmachtowskim. To pomieszczenie było przez wiele lat szkołą, salą kinowo-imprezową, domem kultury. W roku 1957 został powołany Komitet Budowy Liceum Ogólnokształcącego, którego przewodniczącym został były prof. Jan Gil. Duże zasługi miał również ówczesny ks. proboszcz Jan Mleczko, który pomógł uzyskać działkę pod budowę nowego budynku. Budowę rozpoczęto w 1968 roku, natomiast do użytkowania budynek oddano rok później.

     Szkoła wykształciła wiele wspaniałych osób, które dzisiaj pracują w kraju i za granicą.    W związku z nowymi wyzwaniami oraz oczekiwaniami młodzieży, celem uzyskania wysokiej jakości kształcenia, w dniu 12 lutego 2016 roku Rada Powiatu Dębickiego podjęła uchwałę, aby od dnia 1 września 2016 roku sieć Szkół Ponadgimnazjalnych prowadziła Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Celem przekazania jest stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla młodzieży. Nowy podmiot posiada bogate doświadczenie w organizacji szkolnictwa zawodowego, prowadząc szkoły w Pilźnie oraz Tarnowie, a obecnie również w Jodłowej, gdzie kształcona jest młodzież w ponad 30 zawodach.

GALERIA ZDJĘĆ

Grono pedagogiczne L.O oraz zaproszeni goście – pierwszy rząd prawa strona Czesław Wojewoda pierwszy dyrektor Liceum Ogólnokształcącego.

 

Pierwszy zjazd absolwentów L.O 1969r.

Matura rocznik 1987.

Uroczystości związane z 50 rocznicą utworzenia Szkoły.

Wręczenie przez absolwentów szkoły statuetki Bartosza Głowackiego na ręce dyrektora Andrzeja Nowaka.

Budynek szkolny lata 80.

Skip to content