Zespół Szkół  w Jodłowej

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Dzień 13 października 2021 r. zapisze się szczególnie w historii Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Jodłowej. W roku obchodów Jubileuszu 75 – lecia istnienia liceum, w Jodłowej odbyły się uroczystości powiatowe Dnia Edukacji Narodowej, w organizację których społeczność szkolna aktywnie się włączyła. Dzień Edukacji Narodowej to czas wyróżnień i nagród dla nauczycieli za ciężką pracę i osiągnięcia na polu edukacji, a także dla uczniów za wybitne wyniki w nauce. Nagrody wręczyli obecni na uroczystości Pan starosta Piotr Chęciek, wicestarosta, Pan Adam Pieniążek oraz przewodniczący powiatowej komisji oświaty, Pan Grzegorz Stec.

Ważną częścią uroczystości było poświęcenie nowego, aktualnego sztandaru szkoły – Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego. Z okazji Jubileuszu na ręce Pani dyrektor Teresy Połoski spłynęły liczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w tworzeniu bogatej historii naszej szkoły. Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości – wśród których nie zabrakło byłych dyrektorów, absolwentów i pracowników liceum, którzy mieli również okazję obejrzeć wystawę fotograficzną poświęconą historii szkoły pt. „LO wczoraj i dziś”.

Aby uświetnić obchody Jubileuszu oraz Dnia Edukacji Narodowej, młodzież naszego liceum przygotowała program artystyczny pt. „Szkoła – wędrówka przez epoki”.

Skip to content