Zespół Szkół  w Jodłowej

Wystawa „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”.

     30 stycznia 2020 roku o godzinie 12:00 w Zespole Szkół w Jodłowej odbędzie się otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie „ Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”.

     Plansze z archiwalnymi fotografiami i dokumentami na wybranych przykładach ukazują rodzaj i okoliczności udzielonej pomocy, niesionej przez Polaków obywatelom wyznania mojżeszowego z narażeniem własnego życia. Przedstawione są akty indywidualnej pomocy i pomoc zorganizowana- działalność „Żegoty”. Ekspozycja dokumentuje szeroki wachlarz działań Polaków ratujących Żydów podczas Zagłady, prezentuje również obok sylwetek Polaków represjonowanych za pomoc Żydom w okupowanej przez Niemców Polsce, pomoc duchowieństwa, kontakty powojenne ocalałych z Zagłady i ich wybawicieli oraz powojenne losy dzieci żydowskich ukrywanych przez Polaków. Wystawę można zwiedzać codziennie od 30 stycznia do 7 lutego 2020 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

Serdecznie zapraszamy !

Dyrektor Zespołu Szkół w Jodłowej