Zespół Szkół  w Jodłowej

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej 2019

14 października 2019r. w LO im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas wydarzenia Starosta Piotr Chęciek, Wicestarosta Adam Pieniążek oraz Przewodniczący Rady Powiatu Michał Maziarka wręczyli najlepszym pedagogom i najzdolniejszym uczniom wyróżnienia i gratulacje. Czwórka nauczycieli otrzymała Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, 25 nauczycieli odebrało Nagrody Starosty Powiatu Dębickiego, a 11 uczniów dostało stypendia Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy naszej Pani Dyrektor mgr Teresie Połoska, która otrzymała Nagrodę Starosty Powiatu Dębickiego, która jest wyrazem szczególnego uznania za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz uczennicy klasy III LO Barbarze Kos – stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Więcej zdjęć na stronie : POWIAT DĘBICKI