Zespół Szkół  w Jodłowej

Artykuł w gazecie „Wiadomości Jodłowskie” o naszej szkole

Szanowni Rodzice Gminy Jodłowa !

            Edukacja waszych dzieci w szkole gimnazjalnej i podstawowej dobiega końca. Czas wybrać szkołę średnią. Jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka, który ma wpływ na jego dalszą przyszłość. Pragniemy zatem gorąco zachęcić Państwa dzieci do kontynuowania nauki
w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego bądź Branżowej Szkole I Stopnia, które posiadają długotrwałą tradycję w kształceniu młodzieży. Nasza szkoła jest podtrzymaniem tradycji jodłowskiego liceum.

 W szkole licealnej oferujemy ciekawe profile kształcenia z możliwością rozszerzania wybranych przez siebie przedmiotów.  Dzięki wykwalifikowanej  i profesjonalnej kadrze, która z dużym zaangażowaniem i pasją podchodzi do pracy z każdym uczniem, jesteśmy w stanie zagwarantować Państwa dzieciom bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego.
W roku szkolnym 2017/2018 nasi maturzyści zdali egzamin dojrzałości na bardzo wysokim poziomie 94%.

Bogata i nowoczesna baza dydaktyczna oraz specjalistyczne pracownie umożliwiają naszym uczniom zdobywanie wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Mogą oni także rozwijać swoje zainteresowania i pasje dzięki wyjazdom edukacyjnym, kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym, które są organizowane w naszej szkole.

Bardzo dobre wyniki  w  nauce,  osiągnięcia  sportowe,  zaangażowanie  uczniów  w  życie szkoły
i  godne   reprezentowanie   jej   w   środowisku   lokalnym   jest   nagradzane   przez   stypendia
i wyróżnienia. Dla zdolnych oraz pracowitych uczniów oferujemy stypendia naukowe i sportowe ufundowane przez Wójta Gminy Jodłowa. Najlepszy uczeń szkoły kończącej się maturą ma szansę otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczniowie o wysokiej średniej i niskich dochodach w rodzinie mogą otrzymać roczne stypendium socjalne.

Szkoła Branżowa I Stopnia oferuje naukę w systemie dualnym ( u pracodawcy i w szkole). Kształcimy w każdym zawodzie występującym w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Zdobyty zawód potwierdzony jest egzaminem czeladniczym uznawanym na terenie Unii Europejskiej. Gwarantujemy pomoc w zorganizowaniu praktyk zawodowych.

W   pracy   z   młodzieżą   kładziemy   duży   nacisk   na   wychowanie   w  wartościach religijnych
i patriotycznych. Chcemy również uwrażliwiać młodego człowieka na problemy i potrzeby innych ludzi żyjących obok nas przez organizowanie akcji charytatywnych.

Jesteśmy szkołą z pomysłem, tworzącą naukę w przyjaznej i miłej atmosferze !

Serdecznie zapraszamy !

Dyrektor Szkoły

Teresa Połoska