Zespół Szkół  w Jodłowej

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

     Nowy rok szkolny 2018/2019 zainaugurowaliśmy tradycyjnie Mszą św. w Sanktuarium Dzieciątka Jezus. Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie w obecności znamienitych gości – Pana Starosty Powiatu Dębickiego Andrzeja Reguły, Pana Wójta Gminy Jodłowa Roberta Muchy oraz proboszcza parafii w Jodłowej, ks. dr. Zenona Tomasiaka uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny. Pani dyrektor Teresa Połoska, witając gości  oraz  społeczność  szkolną,  zauważyła,  że
w roku obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości nasza szkoła może się poszczycić symboliczną liczbą – 100 uczniów, co napawa nas dumą i radością i daje nadzieję na jeszcze lepszy wynik w kolejnych latach. To dowód na wykonaną ciężką pracę przez społeczność, która
2 lata wcześniej musiała się mierzyć z wizją likwidacji szkoły średniej w Jodłowej.

     Rozpoczynamy więc naukę i pracę z optymizmem i entuzjazmem, licząc na dobre wyniki, ciekawe wyzwania i – jak zwykle – wspaniałą atmosferę!