Zespół Szkół  w Jodłowej

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

      O 8.00 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św., aby później przejść do szkoły i otrzymać wypracowane świadectwa oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie czy reprezentowanie szkoły w konkursach, uroczystościach lub zawodach sportowych. Swoją obecnością na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018 zaszczycili nas pan wójt Robert Mucha oraz ksiądz proboszcz Zenon Tomasiak, kierując do nas słowa gratulacji za osiągnięte wyniki i życzenia słonecznych, bezpiecznych wakacji. Pani dyrektor Teresa Połoska, również składając nam wyrazy uznania za osiągnięte wyniki, wręczyła wyróżniającym się uczniom świadectwa z czerwonym paskiem oraz pamiątkowe nagrody i dyplomy. Nauczyciele za swoją pracę otrzymali od uczniów piękne kwiaty.

     Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzymy wesołych, słonecznych i beztroskich wakacji. Do zobaczenia 1 września!