Zespół Szkół  w Jodłowej

Zapraszamy do naszej szkoły

     Zachęcamy uczniów z gimnazjów do wyboru naszej szkoły w nowym roku szkolnym 2017/2018. Przypominamy również że od września 2017 roku powstanie nowe stałe połączenie autobusowe Lubcza – Jodłowa – Lubcza.

Prezentujemy bogatą ofertę edukacyjną:

Liceum Ogólnokształcące o 5 profilach kierunkowych:

-europejski (geografia, historia, wos)

-medialny (j.polski, informatyka, wos)

-medyczno-sportowy (biologia, chemia)

-politechniczny (matematyka, fizyka, informatyka)

-sportowo-turystyczny (geografia, wos)

Języki obce do wyboru:

-j.angielski, j.niemiecki

-j.angielski, j.rosyjski

Szkoła Branżowa I stopnia (zawodowa)

     Kształcenie w systemie dualnym (u pracodawcy i w szkole), oferujemy ponad 30 różnych zawodów, uzyskanie tytułu kwalifikacyjnego w wybranym zawodzie. Pomagamy w zorganizowaniu praktyk zawodowych. Nasza szkoła daje możliwość odbycia zagranicznych praktyk oraz staży zawodowych z programu Erasmus+.