Zespół Szkół  w Jodłowej

LO i ZSZ w Jodłowej zapraszają wszystkich gimnazjalistów do naszej szkoły

     22 marca 2017 roku dziennikarka iTV Południe przeprowadziła wywiad z dyrektorem i pracownikami szkoły na temat dotychczasowej działalności placówki. Omówione zostały inwestycje wykonane w bieżącym roku oraz plany do realizacji w najbliższym czasie. Dyrektor szkoły mgr Teresa Połoska przedstawiła również bogatą ofertę edukacyjną dla gimnazjalistów.

     W wywiadzie głos zabrał także wójt gminy Jodłowa Robert Mucha, który szczegółowo omówił inwestycje dotyczące termomodernizacji budynku oraz rewitalizacji otoczenia szkoły.

VIDEO Z PRZEPROWADZONEGO WYWIADU