Zespół Szkół  w Jodłowej

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Nasz uczeń Konrad Wiatr otrzymał Stypendium Prezesa Rady  Ministrów. Tą prestiżową nagrodę przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Gratulujemy !!!

Skip to content