Zespół Szkół  w Jodłowej

Artykuł dr Leszka Mikruta na temat naszej szkoły

ARTYKUŁ KLIKNIJ TUTAJ

Dziękujemy Panu dr Leszkowi Mikrutowi, kierownikowi Pracowni Glottodydaktyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie za uświetnienie swoją obecnością uroczystości Dnia Komisji Edukacji Narodowej połączonej z przekazaniem szkoły nowemu organowi prowadzącemu – Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Wdzięczność wyrażamy również za zainteresowanie losami naszej placówki i pomoc w dążeniach do utrzymania jodłowskiego liceum. Wierzymy, że deklarowana współpraca z IFS UMCS zaowocuje szerokim zainteresowaniem językami i kulturą słowiańską wśród uczniów naszej szkoły.