Zespół Szkół  w Jodłowej

Sympozjum Historyczne „Zanim wyfrunę…”

27 lutego b.r.  delegacja uczniów naszej szkoły tj. Konrad Wiatr z klasy drugiej oraz Filip Lis z klasy trzeciej wspólnie
z nauczycielką historii panią Anną Drąg, odpowiadając na zaproszenie dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostku pani Małgorzaty Salachy, wzięli udział w sympozjum historycznym pod hasłem „Zanim wyfrunę…”. Sympozjum odbyło się
w budynku Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku. Uczestnicy sympozjum wysłuchali kilka wykładów wygłoszonych przez znakomitych prelegentów tj.  Ks. prof.dr.hab. Stanisława Nabywańca, Ks.prof.dr.hab. Bogdana Stanaszka oraz dr Piotra Szopę, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Nie zabrakło też występów artystycznych w trakcie których utalentowane uczennice Szkoły Podstawowej w Brzostku zaśpiewały pieśni nawiązujące do tematyki wykładów. Organizatorzy przygotowali także wystawę eksponatów, które obrazowały młodzieży codzienne życie mieszkańców okolicznych miejscowości w dawnych czasach.

 

Skip to content