Zespół Szkół  w Jodłowej

Ranking Perspektywy 2023

     Nasze Liceum Ogólnokształcące dzięki dobrym wynikom po raz pierwszy pojawiło się w prestiżowym rankingu szkół ponadpodstawowych. Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/rankings/ranking-podkarpacki

Skip to content