Zespół Szkół  w Jodłowej

Artykuł w gazecie

W gazecie Wiadomości Jodłowskie (kwiecień 2022) ukazał się artykuł o Liceum Ogólnokształcącym w Jodłowej. Zachęcamy do lektury.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” pisał polski humanista i filolog, wybitny mówca, hetman i kanclerz wielki koronny Jan Sariusz Zamoyski. Te słowa stały się również mottem naszej szkoły. Jodłowska młodzież też będzie taka, jak ją wychowamy i wykształcimy – mówi dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego Teresa Połoska. Doświadczenia ostatnich tygodni i dni uświadamiają nam jeszcze mocniej , że wychowanie i wykształcenie to przyszłość każdego narodu. Słowa kanclerza Jana Zamoyskiego wypowiedziane na przełomie XVI i XVII wieku nie tracą na aktualności, a ostatnie wydarzenia jeszcze bardziej potwierdzają ich słuszność.

Szkoła to jest również wychowanie, dlatego chętnie wspieramy młodzież w jej inicjatywach społecznych. Wolontariusze naszej szkoły w obliczu tragedii, jaka spotkała najbliższych sąsiadów – Ukrainę, przekazali gest solidarności i wsparcia w tych trudnych chwilach, organizując zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy. Uczniowie aktywnie włączyli się w pomoc dla mieszkańców Ukrainy. W ciągu ostatnich dni zebrali na ten cel środki pieniężne, które zostały wpłacone na konto fundacji Polska Akcja Humanitarna z przeznaczeniem celowym dla Ukrainy. Samorząd uczniowski zorganizował zbiórkę misiów, kocyków i plecaków dla dzieci z Ukrainy.

Tradycją w szkole stała się organizacja „Świątecznej Paczki”. Uczniowie bardzo zaangażowali się w zbiórkę produktów spożywczych z których spakowano świąteczne paczki, a które następnie zostały przekazane potrzebującym rodzinom z terenu Gminy Jodłowa.

Społeczność szkolna dołączyła również do muzycznego wyzwania dla Dawidka. Nasza uczennica, Kamila Kastarenda z klasy I LO miała zaszczyt zaśpiewać i zagrać dla chorego dziecka. Wyzwanie zostało przyjęte i przekazane dalej.

Praca szkoły to jest także pamięć o przeszłości. Czynimy to przez upamiętnianie jej wydarzeń i bohaterów. Dzień 13 października 2021 r. zapisał się szczególnie w historii Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Jodłowej. W roku obchodów Jubileuszu 75 – lecia istnienia liceum w Jodłowej odbyły się uroczystości powiatowe Dnia Edukacji Narodowej, w organizację których społeczność szkolna aktywnie się włączyła. Dzień Edukacji Narodowej to czas wyróżnień i nagród dla nauczycieli za ciężką pracę i osiągnięcia na polu edukacji, a także dla uczniów za wybitne wyniki w nauce. Nagrody wręczyli obecni na uroczystości Pan starosta Piotr Chęciek, wicestarosta, Pan Adam Pieniążek oraz przewodniczący powiatowej komisji oświaty, Pan Grzegorz Stec.

Ważną częścią uroczystości było poświęcenie nowego, aktualnego sztandaru szkoły – Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego. Z okazji Jubileuszu na ręce Pani dyrektor Teresy Połoska spłynęły liczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w tworzeniu bogatej historii naszej szkoły. Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości – wśród których nie zabrakło byłych dyrektorów, absolwentów i pracowników liceum, którzy mieli również okazję obejrzeć wystawę fotograficzną poświęconą historii szkoły pt. „LO wczoraj i dziś”.

Aby uświetnić obchody Jubileuszu oraz Dnia Edukacji Narodowej, młodzież naszego liceum przygotowała program artystyczny pt. „Szkoła – wędrówka przez epoki”.

Nasze uczennice otrzymały stypendium  w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022”, realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Uczniowie Maciej Dudek klasa III LO oraz Szymon Pyznarski klasa I LO zajęli wysokie miejsca w konkursie fizycznym „Lwiątko 2021”. Jest to ogólnopolski konkurs dla uczniów liceów i techników.

Poczet sztandarowy reprezentował szkołę w uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Dębicy. Uroczystości rozpoczęły się na dębickim rynku podniesieniem flagi i złożeniem kwiatów. Następnie w Kościele pw. św. Jadwigi odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny oraz pokoju na świecie, a po niej zgromadzeni udali się na Cmentarz Wojskowy, gdzie miała miejsce modlitwa i złożenie kwiatów. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to święto obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. W tym dniu na terenie więzienia mokotowskiego z rąk komunistów zginęli członkowie IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: ppłk Łukasz Ciepliński „Pług’, mjr Adam Lazarowicz „Klamra”, mjr Mieczysław Kawalec „Żbik”, kpt Józef Rzepka „Znicz”, por. Franciszek Błażej „Bogusław”, kpt Józef Batory „August” i por. Karol Chmiel „Leon”. Miejsca ich spoczynku, podobnie jak wielu innych komunistycznych ofiar, do dzisiaj pozostają nieznane.

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu” – głosi preambuła do ustawy na mocy której dzień 1 marca jest obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Każdego roku we wrześniu organizowane jest w liceum Narodowe Czytanie dzieł polskich klasyków. Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkaliśmy się 14 września na dziedzińcu Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Jodłowej , aby wspólnie czytać „ Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W Narodowym Czytaniu, oprócz uczniów i grona pedagogicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jodłowej na czele z Panią Dyrektor Teresą Połoska , udział wzięli zaproszeni goście: Wójt Gminy Jodłowa pan mgr inż. Jan Janiga, który wcielił się w rolę Felicjana Dulskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej pani mgr Aneta Janaś, odtwórczyni roli Juliasiewiczowej, pani Anna Nowak Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (Lokatorka), przedstawicielka Urzędu Gminy Jodłowa pani Marta Furman (Hanka), przedstawicielka Komisji Infrastruktury Społecznej – Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa pani Maria Bator, przedstawicielki Klubu Seniora pani Aleksandra Kaczka i pani Alfreda Słota, pracownicy GCKiCz oraz klubowiczki Dyskusyjnego Klubu Książki. Swój udział mieli również nasi uczniowie, rolę Zbyszka odczytał Maciej Dudek, Hesia (Małgorzata Jeleń), Mela (Weronika Kieca). Narodowe Czytanie zostało zorganizowane wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej.

Moralność Pani Dulskiej to wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o pojęcie „dulszczyzny”, które weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji .Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku na wspólne czytanie „ Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

Szkoła odnosi również sukcesy na polu sportowym. W Półfinale Wojewódzkim Licealiady w badmintonie drużynowym dziewczęta – zajęły III miejsce, a chłopcy miejsce VII . Opiekunem był mgr Robert Warzecha.

Dzięki udziałowi w programie „Aktywna tablica” szkoła wzbogaciła się o doskonałe narzędzie do nauki. Tablica interaktywna wraz z laptopem i kamerą , którą otrzymaliśmy w ramach programu jest kompletnym narzędziem nie tylko do nauki w klasie, ale i w online, gdy zajdzie taka potrzeba.

Będzie ona wykorzystywana do przedstawiania prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych, ćwiczeń interaktywnych z języka polskiego, ale także innych przedmiotów, ze względu na szeroki zakres możliwości tego narzędzia. W październiku uczniowie naszej szkoły brali udział w wycieczce do Warszawy, która została ufundowana przez posła na Sejm RP pana Krzysztofa Sobolewskiego. W wycieczce brali udział przede wszystkim laureaci różnych konkursów.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Stadion PGE Narodowy, poszerzali wiedzę w Centrum Nauki Kopernik, a na koniec dnia odwiedzili jeszcze Łazienki Królewskie. W Sejmie spotkali się z posłem na Sejm RP panem Janem Warzechą, który opowiadał o tym jak wygląda praca parlamentarzysty. Wszyscy zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie z panem posłem oraz panią Marszałek Elżbietą Witek. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele liceum, ale także pan Paweł Ciszczoń Dyrektor Biura Poselskiego Krzysztofa Sobolewskiego, który zorganizował wycieczkę.

Udziały w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, akcjach społecznych, wyjazdach edukacyjnych i integracyjnych, spotkaniach kulturalnych, dopełniają wiedzę uczniów zdobywaną na lekcjach. Wychowankowie naszej szkoły kontynuują naukę na różnych kierunkach studiów, pracują w zawodach w kraju i za granicą. Młodzież kształci się i kształtuje swoją tożsamość, aby tym samym realnie uczestniczyć w przyszłości, ponieważ: „ Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować Rodzicom naszych uczniów i absolwentów, przedstawicielom lokalnych władz z Panem wójtem mgr inż. Janem Janigą na czele, Panu Pawłowi Ciszczoniowi oraz wszystkim, którzy wspierają Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Jodłowej.

Na nadchodzące święta Wielkiej Nocy życzymy Bożego błogosławieństwa, miłości i pokoju.

Dyrektor Zespołu Szkół w Jodłowej

Terasa Połoska

wraz z Gronem Pedagogicznym

Skip to content