Zespół Szkół  w Jodłowej

Narodowe Czytanie 2021

     Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkaliśmy się 14 września na dziedzińcu Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Jodłowej , aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. W Narodowym Czytaniu, oprócz uczniów i grona pedagogicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jodłowej na czele z Panią Dyrektor Teresą Połoska , udział wzięli zaproszeni goście: Wójt Gminy Jodłowa pan mgr inż. Jan Janiga, który wcielił się w rolę Felicjana Dulskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej pani mgr Aneta Janaś, odtwórczyni roli Juliasiewiczowej, pani Anna Nowak Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (Lokatorka), przedstawicielka Urzędu Gminy Jodłowa pani Marta Furman (Hanka), przedstawicielka Komisji Infrastruktury Społecznej – Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa pani Maria Bator, przedstawicielki Klubu Seniora pani Aleksandra Kaczka i pani Alfreda Słota, pracownicy GCKiCz oraz klubowiczki Dyskusyjnego Klubu Książki. Swój udział mieli również nasi uczniowie, rolę Zbyszka odczytał Maciej Dudek, Hesia (Małgorzata Jeleń), Mela (Weronika Kieca).

Narodowe Czytanie zostało zorganizowane wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej. Za współpracę serdecznie dziękujemy.

Moralność Pani Dulskiej to wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o pojęcie „dulszczyzny”, które weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji .

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku na wspólne czytanie Ballad i romansów Adama Mickiewicza.