Zespół Szkół  w Jodłowej

Konkurs Języka Angielskiego „Poster Makers”

W listopadzie 2016 roku trwał konkurs „Poster Makers” na najciekawszy projekt dotyczący zagadnień leksykalno- gramatycznych języka angielskiego. Poprzez udział w konkursie młodzież miała szansę na poszerzanie umiejętności językowych, doskonalenie umiejętności prezentacji oraz wykazanie się kreatywnością.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce Patrycja Nawracaj,

II miejsce Marta Furman,

III miejsce Joanna Kociołek.

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe: Smartwatch, Power Banki, książki , a także immunitet z języka angielskiego. Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni oceną bardzo dobrą
z aktywności oraz różnymi gadżetami i słownikami.