Zespół Szkół  w Jodłowej

Konkurs „Świat Wierszem Opisany” rozstrzygnięty

Na konkurs ekologiczny „PIÓREM ŚWIAT OPISANY ” napłynęło pięć wierszy. Jury przyznało

I Miejsce ex aequo Kinga Materowska kl. IIA LO i Katarzyna Kopacz kl. III LO,

II miejsce Maciej Dudek kl. IIB LO

III miejsce ex aequo Julia Janusz kl. II A LO i Anna Warzecha kl. I LO

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni wartościowymi bonami. Organizatorzy życzą dalszych sukcesów na literackiej niwie.