Zespół Szkół  w Jodłowej

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Rodzice i Uczniowie

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Rodzice i Uczniowie

     Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. będą obowiązywały znowelizowane przepisy określające zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz umożliwiające ocenianie i klasyfikowanie uczniów. Zajęcia zdalne prowadzone przez nauczycieli będą nadal odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Formą komunikacji elektronicznej między dyrekcją, nauczycielami, uczniami i rodzicami jest e-dziennik.

     Wszystkie konsultacje przedmiotowe i wychowawcze odbywają się również za pomocą e-dziennika oraz grup na fb stworzonych przez wychowawców.

Plan lekcji realizujemy zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem.

   Zwracam uwagę na bezpieczne korzystanie przez młodzież urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości!

Z pozdrowieniami Dyrektor Szkoły