Zespół Szkół  w Jodłowej

XIX edycja Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach BHP

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. Uczeń Zbigniew Chajec zajął wysokie 2 miejsce kwalifikując się do udziału w finale który odbędzie się 22 maja 2019r. w Warszawie. 16 maja 2019r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród ( tablety Lenovo oraz książki o tematyce BHP). Uroczystość odbyła się w siedzibie Izby Rzemieślniczej oraz Małej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Na uroczystość zaproszeni byli Nadinspektor Pracy Benedykt Zygadło, Dyrektorzy Szkół,
w których uczniowie się kształcą oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Trzymamy kciuki za wysoki wynik w finałach.

W konkursie wzięło udział 19 uczniów w różnych zawodach.

W wyniku sprawdzianu ustnego największą ilość punktów zdobyli:

I Miejsce – Jacek Golonka z Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie,  zawód operator obrabiarek skrawających. Opiekun praktyk – Dariusz Linard (Zakłady Mechaniczne )

II Miejsce – Zbigniew Chajec z Zespołu Szkół w Jodłowej Szkoła Branżowa I Stopnia, zawód kucharz. Opiekun praktyk – Jacek Kapłon (Jodłowy Dwór w Jodłowej)

III Miejsce – Marlena Bonatowska z Niepublicznej Szkoły Branżowej I Stopnia przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii LIBERTIA w zawodzie kucharz. Opiekun praktyk Ewa Wielgus (Hotel Cristal Park)

Zaproszeni Goście: PIP W Krakowie

Nadinspektor Pracy Benedykt Zygadło – kierownik PIP

Wicedyrektor Magdalena Drozd

Dyrektor Ewa Ćwikła – Niepubliczna Szkoła Branżowa I Stopnia przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii LIBERTIA w Tarnowie

Dyrektor Teresa Połoska – Zespół Szkół w Jodłowej

Jacek Kapłon – opiekun praktyk – Jodłowy Dwór

Dariusz Linard – opiekun praktyk – Zakłady Mechaniczne

Ewa Wielgus – opiekun praktyk – Hotel Cristal Park