Zespół Szkół  w Jodłowej

Uroczystość Przekazania Szkoły

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

Jan Zamojski

            Te słowa stały się mottem uroczystości, która odbyła się 17.10. 2016r. i wyznaczyła nowy rozdział w bogatej historii Liceum Ogólnokształcącego w Jodłowej. Przybyli goście, pracownicy szkoły  i  społeczność  uczniowska   świętowali   przekazanie   szkoły  przez  Starostwo  Powiatowe
w Dębicy nowemu organowi prowadzącemu – Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Uroczystego aktu przekazania dokonał Starosta Powiatu Dębickiego pan Andrzej Reguła na ręce prezesa Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, pana Andrzeja Kuty i dyrektora Rzemieślniczego Centrum Szkół Zawodowych, pana Sławomira Błaszczaka. Uroczystość połączona została z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej, a także ślubowaniem klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego i Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jodłowej.

            Dyrektor szkoły, pani Teresa Połoska powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele Rady Powiatu Dębickiego z panem Starostą Andrzejem Regułą na czele, radnym powiatu, panem Janem Janigą, przedstawiciele Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości: pan prezes Andrzej Kuta wraz z wiceprezesami, dyrektor Rzemieślniczego Centrum Szkół Zawodowych pan Sławomir Błaszczak wraz ze współpracownikami. Obecni byli również przedstawiciele Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości z Dębicy: pan Wiktor Janusz oraz pan Tadeusz Broszewski. W tym ważnym dniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz lokalnych z Wójtem Gminy Jodłowa, panem Robertem Muchą,  panią Wicewójt Dorotą Krzyżak oraz Sołtysem, panem Markiem Leją. Gminę reprezentowali również: radni gminy, dyrektorzy miejscowych szkół, biblioteki i inni zaproszeni goście. Honorowymi gośćmi uroczystości byli również proboszcz Parafii pw. św. Stanisława BM Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej, ks. dr Zenon Tomasiak, rada rodziców, grono pedagogiczne i społeczność uczniowska. Swoją obecnością uświetnił  uroczystość  kierownik  Pracowni  Glottodydaktyki  Instytutu  Filologii  Słowiańskiej UMCS
w Lublinie, pan dr Leszek Mikrut, który zadeklarował gotowość współpracy UMCS z naszym liceum w zakresie kształcenia i popularyzowania języków i kultury słowiańskiej na naszym terenie. Taką współpracę szkoła z chęcią podejmie.

            Przemawiający   podkreślali   doniosłość   wydarzenia,  a   także   ogrom  pracy   włożonej
w ratowanie szkoły, która wykształciła wiele wspaniałych osób. Pan Wójt Robert Mucha, wspominając trudne rozmowy prowadzone w celu utrzymania placówki, podkreślił determinację władz gminy, radnych, proboszcza, sołtysa i mieszkańców, którzy walczyli o swoją szkołę. Wszystkie te działania zaowocowały odzyskaniem majątku szkoły dla samorządu gminy Jodłowa. Pan Wójt mówił także o planach i inwestycjach związanych z termomodernizacją i zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań grzewczych, dzięki pozyskanym środkom unijnym. Wyraził nadzieję, że szkoła stanie się w  niedalekiej przyszłości perełką gminy.

            Uczniowie otrzymali pamiątkowe akty ślubowania, które wręczył dyrektor Rzemieślniczego Centrum Szkół Zawodowych pan Sławomir Błaszczak, a także stypendia Wójta Gminy Jodłowa za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

 Na zakończenie uroczystości młodzież zaprezentowała montaż słowno – muzyczny w wykonaniu własnego zespołu.