Zespół Szkół  w Jodłowej

Konkurs w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w Tarnowie

     Dnia 23.03.2018r. w Izbie Rzemieślniczej Szkole Branżowej I Stopnia a Tarnowie odbyły się eliminacje konkursowe na szczeblu regionalnym w Tarnowie. Tematem konkursu była prawna ochrona pracy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ekonomi, psychologii pracy, przepisów   ppoż.   oraz   zasady   udzielania   pierwszej   pomocy.  Izba Rzemieślnicza oraz Małej i średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie opracowała łącznie 50 pytań testowych.

     Nasi uczniowie Sebastian Składanowski klasa II ZSZ oraz Mariola Studniarz klasa I SB zakwalifikowali się do drugiego etapu ustnego konkursu.