Zespół Szkół  w Jodłowej

Wyjazdowe posiedzenie w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego

      W  dniu  15 marca  2018r.  na  wniosek  Przewodniczącego  Komisji Oświaty,  Kultury  Sportu
i Turystyki Michała Maziarki, odbyło się wyjazdowe posiedzenie w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Jodłowej.

     W spotkaniu wzięła udział Rada Pedagogiczna oraz zaproszeni goście. Wszyscy jednogłośnie poparli dalszy rozwój szkoły średniej w Jodłowej.