Zespół Szkół  w Jodłowej

Uroczyste otwarcie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego EDUKATOR.

W dniu 12.03.2018r. odbyło się uroczyste  otwarcie „CKZiU Edukator” które powstało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Uroczystość odbyła się w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Tarnowie ul. Kochanowskiego 32.

Uczniowie naszej szkoły (zespół muzyczny oraz chór)  uświetnili uroczystość oprawą muzyczną. Uczniowie pod przewodnictwem pana Łukasza Chorążaka zagrali i zaśpiewali między innymi hymn Izby Rzemieślniczej.

Uroczystość rozpoczął Prezes Izby – Pan Andrzej Kuta witając gości, po czym nastąpiło przecięcie wstęgi i poświęcenie pracowni które powstały w ramach CKZiU Edukator. Przecięcia wstęgi dokonali:
– Marszałek Województwa Małopolskiego Pan dr hab. Stanisław Sorys
– Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – Pani Sylwia Bednarczyk – Mikuła
– Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego
– Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości – Pan Andrzej Kuta
Zgromadzeni goście zwiedzili pracownie które tworzą CKZiU Edukator:
1. Pracownię Fryzjerską
2. Pracownię Kosmetyczną
3. Pracownię Technologii Gastronomicznej,
4. Stanowisko Barowe z salą restauracyjną
5. Pracownię komunikacji językowej.
Pracownie odzwierciedlają faktyczne środowisko pracy w danym zawodzie. Cieszymy się gdyż nasi uczniowie będą mogli korzystać z nowo otwartych pracowni.

Więcej informacji na stronie :

Uroczyste otwarcie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego EDUKATOR.