Zespół Szkół  w Jodłowej

Pracownia multimedialna.

 W magazynie „Miato i Ludzie” w numerze styczniowym pojawił się artykuł o naszej nowo otwartej pracowni multimedialnej. Więcej zdjęć z uroczystości można obejrzeć na stronie: www.miastoiludzie.pl

Pracownia komputerowa w szkole rzemieślniczej w Jodłowej