Zespół Szkół  w Jodłowej

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uczennica kl. II LO Joanna Kociołek otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Uroczystość odbyła się w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w obecności Pani Wojewody i Pani Kurator. Stypendium otrzymują uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Pamiątkowe zdjęcie uczennicy Joanny Kociołek z Podkarpackim Kuratorem Oświaty panią Małgorzatą Rauch.