Zespół Szkół  w Jodłowej

Dzień Edukacji Narodowej

 

Dnia 13 października 2017 obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Naszą uroczystość swoją obecnością uświetnili goście: pan prezes Izby Rzemieślniczej Andrzej Kuta, pan wójt   gminy   Jodłowa   Robert   Mucha   i   proboszcz    parafii w Jodłowej ksiądz doktor Zenon Tomasiak. Uczniowie przyjęci do grona społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego i Branżowej Szkoły I Stopnia otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Pan wójt Robert Mucha nagrodził uczniów wyróżniających się w nauce oraz sporcie, wręczając stypendia wójta gminy Jodłowa. Pani dyrektor Teresa Połoska podziękowała nauczycielom, którzy również otrzymali nagrody za swoją pracę na rzecz szkoły.  Swoją wdzięczność w postaci kwiatów i życzeń dla nauczycieli wyrazili również   uczniowie,   którzy   na   zakończenie    przedstawili    przygotowaną    przez    siebie    inscenizację „ Lekcji polskiego ”z „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Na uroczystości gościliśmy również rodziców, którzy z okazji święta edukacji ugościli nauczycieli wspaniałym tortem.