Zespół Szkół  w Jodłowej

Grill integracyjny

     W piękny, słoneczny wtorek 30.05.2017 r. na terenie LO w Jodłowej młodzież wraz z nauczycielami gościła uczniów trzecich klas gimnazjum na wspólnym grillu. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele władz gminy i szkoły – pan wójt Robert Mucha oraz pani dyrektor Teresa Połoska, którzy skierowali specjalne słowa do uczniów trzecich klas gimnazjum, stojących przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.

     Pan wójt, zachęcając młodzież do wyboru LO lub szkoły zawodowej, przedstawił perspektywę dalszego rozwoju szkoły w Jodłowej. Już w czerwcu bieżącego roku rozpocznie się planowany remont budynku LO – termomodernizacja, wymiana elewacji i instalacji CO. Szkoła zyska więc nowy atrakcyjny wygląd, a uczniowie i pracownicy komfort pracy. Pan wójt nawiązał również do bogatej tradycji liceum, w którym kształciło się wielu zasłużonych mieszkańców Jodłowej, członkowie rodzin obecnych uczniów – rodzice, a nawet dziadkowie. Mając w miejscu swojego zamieszkania szkołę o tak długoletniej tradycji, uczęszczanie do niej staje się więc niejako moralnym obowiązkiem mieszkańców.

     Pani dyr. Teresa Połoska przedstawiła z kolei ofertę kształcenia w liceum ogólnokształcącym i szkole zawodowej, która w wyniku reformy systemu edukacji stanie się szkołą branżową. Uczniowie mają tu szeroki wybór zawodów, a także zapewnioną pomoc w znalezieniu praktyk zawodowych. Uczniowie liceum ogólnokształcącego mogą z kolei wybierać spośród bogatej oferty rozszerzeń programu nauczania z przedmiotów maturalnych. Pani dyrektor podkreśliła, że zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli, którzy angażują się w zajęcia dodatkowe i indywidualną pracę z uczniem, co eliminuje konieczność pobierania korepetycji. Zachętą do nauki w miejscowym liceum lub szkole zawodowej mogą być również liczne wycieczki – edukacyjne i turystyczne, biwaki, ogniska, konkursy, koła zainteresowań, np. zajęcia teatralne i sportowe, a także wiele innych form uzupełniających naukę w szkole.

     Ponieważ piękna, słoneczna pogoda sprzyjała biesiadowaniu, grillowanie spontanicznie przerodziło się we wspólną zabawę, która zintegrowała uczniów obydwu szkół. Dziewczyny z liceum zachęciły zebranych do tańca, wykonując znaną „belgijkę”, młodzież uczestniczyła też chętnie w innych wspólnych zabawach przy muzyce. Być może to spotkanie rozpocznie nową, ciekawą tradycję tej szkoły.