Zespół Szkół  w Jodłowej

NAUCZYCIELE

 

mgr Małgorzata Wierzgacz

matematyka

 

mgr Anna Drąg

wiedza o społeczeństwie

 

mgr Stanisława Dudek

geografia, przyroda

 

mgr Magda Lachowicz

język niemiecki

 

mgr Grzegorz kwiek

fizyka, chemia, biologia

 

mgr Marzena Potyrała

pedagog

 

mgr Katarzyna Proszowska-Krzykalak

wiedza o kulturze, bibliotekarz, język polski

 

mgr Andrzej Szot

edukacja dla bezpieczeństwa, historia

 

mgr Robert Warzecha

wychowanie fizyczne

 

mgr Margareta Stelmach

podstawy przedsiębiorczości

 

mgr Łukasz Wojciechowski

kierownik szkolenia praktycznego, informatyka

 

mgr Elżbieta Wójcik

język angielski

 

mgr Elżbieta Wójcik

język polski

 

Ks. Jan Maciuszek

religia