Zespół Szkół  w Jodłowej

Stypendyści Liceum Ogólnokształcącego im. B.Głowackiego

     Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego regularnie uzyskują stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe. Stypendystki Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 to uczennice klasy III LO Sylwia Borzykowska i klasy II LOa Kinga Kaczka.
Z kolei stypendium w ramach Wsparcia stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych
z terenu województwa podkarpackiego uzyskał uczeń klasy II LOb Maciej Dudek.

GRATULUJEMY !