Zespół Szkół  w Jodłowej

Narodowe Święto Niepodległości

     W środę 11 listopada 2020 r. świętujemy 102. rocznicę odzyskania niepodległości.

     Polska przez 123 była pozbawiona suwerenności państwowej, mogła więc istnieć jedynie na sposób symboliczny – jako ojczyzna duchowa. Trwała w marzeniach Polaków o odrodzeniu, czego najlepszym wyrazem stały się pierwsze słowa „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” Józefa Wybickiego, zapisane w 1797 r.: „Jeszcze Polska nie umarła,/Kiedy my żyjemy”. W tym dniu oddajmy hołd wszystkim, którzy walczyli o wolność i niepodległość na różnych frontach wojennych i w działaniach wyzwoleńczych XX wieku. Chciejmy również pamiętać, że każdy z nas może włączyć się w budowanie szczęśliwej Ojczyzny poprzez troskę o najbliższe otoczenie, aktywność obywatelską i odpowiedzialność za lokalną społeczność.