Zespół Szkół  w Jodłowej

KONSULTACJE MATURALNE

Konsultacje maturalne

12.02, 19.02 8:00 biologia

12.02, 19.02 9:00-12:30 geografia

13.02 9:00– WOS

13.02, 22.02 9:00-13:00 język polski

14.02, 21.02 9:00-13:00 – matematyka

15.02, 22.02 9:00-13:00 język angielski

Konsultacje indywidualne do uzgodnienia z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Konsultacje uczniów biorących w debacie oksfordzkiej do uzgodnienia z p. Katarzyną Proszowską-Krzykalak.